viastore tisková zpráva

Společnost viastore obdrží zakázku na nové logistické centrum firmy NETZSCH Pumpen & Systeme

Do you want to change your region to North America?

Close Enter North American Website

Efektivně sdružená výroba a konečná montáž

Společnost viastore získala zakázku od firmy NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH: Pro firmu s vůdčím postavením na světovém trhu s rotačními čerpadly zrealizuje specialista v oblasti vnitřní logistiky ze Stuttgartu zcela nové logistické centrum ve městě Waldkraiburg v Horním Bavorsku. Objem zakázky činí přibližně čtyř miliony eur a uvedení do provozu je naplánováno na červen 2022.

Srdcem automatizovaného logistického systému je sklad s výškovými regály konstruovaný jako silo, který je obsluhován dvěma regálovými zakladači (RGZ) typu viapal. V přímé návaznosti vznikne automatický sklad malých dílů (ASMD) se dvěma uličkami a se dvěma RGZ typu viaspeed. Společnost viastore kromě toho dodá vhodnou techniku dopravy, nainstaluje stanice pro kompletování a trasy pro příjem zboží a implementuje softwarově řízenou správu úložných prostorů prostřednictvím systému pro správu skladu (Warehouse Management System - WMS) viadat 9.1. Místo konvenčního protipožárního sprchového zařízení bude logistické centrum vybaveno protipožárním systémem, který snižuje obsah kyslíku ve vzduchu, a tím minimalizuje riziko požáru.

Na novém stanovišti, které je v bezprostřední blízkosti centrály firmy NETZSCH, by chtěl výrobce čerpadel soustředit výrobu dílů, skladování nakupovaných dílů a také konečnou montáž a expedici. Doposud byla výroba a montáž umístěna v různých závodech, což bylo příčinou velké náročnosti logistiky vnitropodnikového provozu. Firma NETZSCH reaguje tímto budoucím logistickým centrem na rostoucí požadavky svých zákazníků a bude těžit pro další růst ze značně efektivnějších procesů a dodatečných kapacit.

3-D Modell des neuen Logistikzentrum für Netzsch Pumpen, realisiert von viastore

Váš tiskový kontakt

Matthias Schweizer, Vice President Marketing viastore GROUP