Vyšetření stupňovitých žebříků viastore, Zpracovatelský průmysl

Logistické školení

Optimálního provozního výkonu

Do you want to change your region to North America?

Close Enter North American Website

Školicí programy pro bezpečné zacházení se systémem

Podle nařízení o provozní bezpečnosti je zaměstnavatel odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při používání pracovního vybavení. To zahrnuje také pravidelnou kvalifikaci a instruktáž. Pokud například dojde ke zranění, například z důvodu nesprávné obsluhy nebo nedostatečných znalostí, musíte prokázat, že vaši zaměstnanci obdrželi instruktáž od kompetentní osoby.

V našich individuálních kurzech intralogistiky se naučíte, jak optimálně využívat skladové systémy a softwarová řešení od viastore. Jako poskytovatel komplexních služeb pro intralogistiku vám poskytujeme nejen výkonné a přizpůsobitelné technologie. Zajistíme také, abyste s nimi dokázali skvěle zacházet. Náš kompetentní a speciálně vyškolený školicí personál podporuje vaše zaměstnance v osobních výcvikových jednotkách – během fáze spouštění, při obsluze, údržbě a servisu vašeho systému. Cíleným dalším vzděláváním vašich zaměstnanců můžete výrazně zlepšit provozní procesy a v případě potřeby sami analyzovat a odstranit drobné chyby. Školicí kurzy jsou přizpůsobeny potřebám vaší společnosti, jednotlivé kroky se vyučují logicky a srozumitelně a vaši zaměstnanci budou optimálně připraveni na práci. Na základě vašich interních procesů vyvineme třífázový koncept školení, který se skládá ze školení obsluhy, technického školení a školení o systému.

viastore Údržba elektrických systémů v Hummel, Zpracovatelský průmysl

Během školení obdržíte mimo jiné instrukce o vybavení, obecných nebezpečích, jako je manipulace s regálovými zakladači a naučíte se, jak se v případě nouze dostat z kabiny. Naučíte se teoreticky a prakticky , jak vyměňovat různé konstrukční díly RGZ , hierarchii řídících komponent a celkový proces objednávky prostřednictvím různých úrovní řízení skladu. Během technického a systémového školení jsou simulovány poruchy, které jsou poté identifikovány a odstraněny.

Portfolio poskytovaných služeb doplňují další školení a výcvik, jako například nácvik výškových záchranných činností, která vám umožní hospodárněji provozovat vaše logistické systémy.

Související témata

Consulting
Intralogistické poradenství
Consulting
Intralogistické poradenství

Naše rada vám pomůže zefektivnit vaše intralogistické procesy - ať už plánujete nový systém, rozšíření nebo restruktur...

Další informace
Planning
Plánování materiálového toku
Planning
Plánování materiálového toku

Pomůžeme vám optimalizovat vaše materiálové toky. Pro vyšší produktivitu a stabilní procesy.

Další informace
Retrofit
Modernizace skladu
Retrofit
Modernizace skladu

Díky dodatečné instalaci zůstanete konkurenceschopní a Váš systém bude vždy aktuální.

Další informace

Máte nějaké dotazy nebo hledáte další informace?

Napište nám nebo zavolejte!

t  +420 371 653 550

Náš podrobný kontaktní formulář naleznete zde.

Uvedete-li v rámci žádosti o kontaktování osobní údaje, zařadíme je do naší databáze, abychom mohli Vaši žádost podle potřeb zpracovat a navázat s Vámi kontakt. Shromážděné údaje smažeme, není-li již jejich další uchovávání k dosažení účelu potřebné (a to zvláště tehdy, nepřejete-li si již další navázání kontaktu) a netrvá-li žádný jiný důvod k ověření totožnosti (např. je další zpracovávání Vašich údajů potřebné pro plnění smlouvy) nebo není nutné další ukládání k plnění zákonných povinností (např. obchodně a daňově právní povinnosti uchovávání). V posledním případě smažeme Vaše údaje po uplynutí příslušných lhůt pro uchovávání. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji v obchodě viastore najdete zde.

Souhlas