viastore tisková zpráva

Společnost viastore zmodernizuje a rozšíří logistické centrum firmy J. Rettenmaier & Söhne

Do you want to change your region to North America?

Close Enter North American Website

Největší zakázka na modernizaci v celé historii společnosti

Rekordní zakázka pro společnost viastore: Firma J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co KG, specialista na technologie rostlinných vláken se sídlem v bádensko-württemberském městě Rosenberg, pověřila integrátora intralogistického systému modernizací a rozšířením svého logistického centra. Objem zakázky činí přibližně 6,8 milionu € - jedná se o největší projekt na modernizaci v historii stuttgartské společnosti.

Firma J. Rettenmaier & Söhne, která začínala jako klasický mlýn na obilí a zrno, mezitím získala pod záštitou koncernu JRS v oblasti funkční technologie rostlinných vláken celosvětově vedoucí postavení jak ve sféře know-how, tak i na trhu. Výrobky se používají v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a také v odvětví chovatelských potřeb. Firma Rettenmaier provozuje ve svém sídle v městě Rosenberg také rozsáhlé logistické centrum, z něhož jsou zásobováni zákazníci a prodejní zastoupení po celém světě.

Aby firma Rettenmaier dokázala zvládnout svůj pokračující růst a technicky se vybavila pro budoucí aktivity, rozhodla se provést komplexní logistickou modernizaci. Společně s dlouhodobým partnerem, společností viastore byla vyvinuta koncepce, ve které byl mimo jiné rozšířen stávající sklad s výškovými regály o dvě uličky a sklad s pěti uličkami prodloužen asi o 50 metrů. Výsledkem jsou dodatečné kapacity, aby byla uspokojena rostoucí potřeba skladového prostoru. Společnost viastore také přizpůsobí příslušnou techniku dopravy novým podmínkám.

Logistické centrum navíc získá aktualizaci softwaru: Stávající systém řízení skladu (Warehouse Management System - WMS) viadat 7.0, který od roku 2010 spolehlivě řídí a spravuje procesy mezi naskladňováním a vyskladňováním, bude nahrazen nejnovější verzí viadat 9. Díky tomu bude firma Rettenmaier profitovat z rozšířeného rozsahu funkcí, zjednodušeného ovládání a maximální transparentnosti. Speciální výzva: Veškerá opatření pro přestavbu a rozšíření probíhají za provozu, žádná odstávka skladu se neplánuje.

Pohled na logistické centrum společnosti Rettenmaier zepředu, uprostřed výškový sklad viastore © J. Rettenmaier & Söhne

Největší projekt modernizace v celé historii společnosti viastore: Stuttgartská společnost specializovaná na intralogistiku zmodernizuje a rozšíří logistické centrum firmy J. Rettenmaier & Söhne.

Váš tiskový kontakt

Matthias Schweizer, Vice President Marketing viastore GROUP