Tiefkühllager bei Americold

Americold modernizuje sklad v chladírenské budově

Do you want to change your region to North America?

Close Enter North American Website

Výhody

 • Zvýšení efektivity až o 25 procent
 • Náklady na přípravu zboží k odběru redukované o 50 procent
 • Zvýšena bezpečnost
 • Rozšíření flexibility, aby bylo možné reagovat na potřeby zákazníků ještě rychleji

Proč společnost Americold modernizovala svůj automatický chladicí sklad?

Sklad mrazírny v obchodě Americold, Lebensmittelindustrie

Společnost Americold je mezinárodní poskytovatel 3PL služeb skladování a logistiky s kontrolovanou teplotou pro potravinářský průmysl. Aby bylo možné poskytovat lepší služby zejména regionálním zákazníkům, muselo být rozšířené zařízení v Indianopolis, Indianě/USA.

Společnost Americold v roce 2011 vyvinula společně s viastore systém, který splňuje požadavky zákazníků na distribuci. K tomu náleží 33,5 metrů vysoký sklad s 21 000 místy pro palety, automatické regálové zakladače (RGZ) a příslušná dopravní technika. Společnost Americold tak může automaticky plnit místa pro přípravu zboží k odběru integrovaná do regálové struktury na několika úrovních. Vysoce výkonný systém dopravy palet automaticky přijímá nakládací plošiny a kontroluje jejich skladovatelnost. Následně jsou zaváděny a odebírány ze systému – buď za účelem skladování, pro přípravu exportu nebo provádění zakázek. Sklad disponuje dvěma teplotními zónami a může být používán jak k chlazení tak i k hlubokému chlazení produktů.

V průběhu doby se změnily požadavky zákazníků tak, že byly potřebné vyšší konsignační výkony pro kartony a palety, a tím i přizpůsobení chladicího skladu.

Co obsahovala aktualizace?

Pomocí simulačního softwaru společnosti Americold a viastore zjistily, jak může nové řešení splnit změněné provozní požadavky. Výsledek: Sklad potřebuje speciální oblast k udržení co nejnižší míry dodatečného vynaložení práce pro oddělení navršených lehkých palet. Kromě toho byl dopravní systém modifikován tak, aby byly umožněny přechody v několika směrech. Tím mohou být palety rychleji přiváděny zpět do automatického skladu nebo opustit systém a je možné lépe zvládat jak vstupní tak výstupní vlny. To redukuje přetížení dopravního okruhu, viastore navíc modifikuje konsignační tunel, takže mohou být baleny a připravovány zakázky k odeslání. Byla vylepšena i příprava zboží k odběru: Palety připravené k odeslání jsou nyní skladovány v automatickém skladovacím systému na samostatné úrovni. To umožňuje flexibilní pracovní nasazení a zkracuje dobu k naložení nákladních vozidel k expedici. A nakonec byla přizpůsobena i softwarová rozhraní, aby mohly automatický sklad řízený viastore a systém řízení skladu společnosti Americold rychle a snadno vzájemně komunikovat.

 • Třikrát hlubší sklad se šesti uličkami
 • Vysokoregálový sklad s výškou 33,5 metru
 • 21 000 dodatečných skladovacích míst pro palety
 • Manipulace s paletami pomocí dopravní techniky a regálový zakladač viapal
 • Výkonný konsignační proces
 • Několikastupňová příprava zboží k odběru s automatickým přísunem
 • Dvouposchoďové rozdělování palet
 • Dvě kontrolovatelné teplotní zóny

Výsledky: Zvýšení produktivity a efektivnější práce

Po dokončení aktualizace mohla společnost Americold efektivněji a s menším vynaložením práce plnit požadavky svých zákazníků. Přípravu kartónů k odběru bylo možné zredukovat o 50 procent, protože lehké palety jsou nyní vedeny přímo do expedice. Dosud činila míra prací k překládání 38 procent. Ta byla nyní snížena na 18 až 19 procent. Kromě toho mohla být zvýšena efektivita práce o 25 procent, protože odpadly nadbytečné pracovní kroky. Z ergonomického hlediska vedlo zavedení poloautomatické oblasti oddělování k odstranění fyzické námahy pracovníků obsluhy přípravy zboží k odběru. To zvyšuje bezpečnost práce. Další zvýšení efektivity se projevila u výkonu: Kapacita RGZ na den se v porovnání s předchozím rokem zvýšila o 43 procent. Automatický skladovací systém je nyní tak flexibilní, že může být využíván nejen pro velkého zákazníka, ale také bez problémů přizpůsoben potřebám 10 až 20 dalších zákazníků.

Jsou potřební lidé s fundovanými znalostmi v oblasti automatizovaných systémů a softwarových rozhraní. K nim patří dobří inženýři, projektoví manažeři a IT designéři, kteří chápou to, že automatizovaný systém nelze provozovat tak, jako konvenční systém.

David Bridger, Americold
AS/RS provozní ředitel

Další odkazy

Objevte naše řešení pro vaše odvětví

Máte nějaké dotazy nebo hledáte další informace?

Kontakty
Napište nám nebo zavolejte
Kontaktní formulář
Přímý kontakt

Osobní údaje, které jste poskytli, zpracováváme výhradně za účelem zodpovězení Vaší žádosti a jejího zpracování, odstraníme, jakmile přestane platit účel shromažďování a nevztahuje se žádný další právní základ. Další informace o zacházení s osobními údaji najdete zde.