Modernizace skladu viastore v metabo, Zpracovatelský průmysl

Metabo zajistí bezpečnou budoucnost výrobního skladu

Dobrým plánováním a týmovou prací k úspěšné modernizaci

Do you want to change your region to North America?

Close Enter North American Website

With Good Planning and Teamwork for a Successful Retrofit

Četné komponenty byly již staženy z oběhu. To byla výzva pro hladký provoz 24 let starého výrobního skladu Metabo v Nürtingenu. Odborníci na retrofit z viastore odhalili v detailní analýze zařízení všechny kritické prvky a sestavili závazný plán potřebných opatření. Metabo tak díky dobré přípravě plánu dokázala zvládnout třítýdenní modernizační fázi, aniž by došlo k váznutí dodávek, a opět dlouhodobě zajistit disponibilitu skladu. 

 

1995: Rok, v němž Rakousko, Švédsko a Finsko vstoupilo do EU, přední výrobci elektroniky se dohodli na společném standardu pro DVD a Christo zahalil do látky Říšský sněm v Berlíně. A ve kterém společnosti Metabo, výrobci profesionálních elektrických nástrojů, bohatém na tradice, stoupl obrat na téměř půl miliardy německých marek. Tehdy si nechal podnik v Nürtingenu od dodavatele intralogistických systémů, firmy viastore SYSTEMS se sídlem ve Stuttgartu, vybudovat nový automatický sklad pro zásobování výroby, aby vytvořil kapacity pro další růst.

Po 24 letech ohrožení disponibility

modernizace skladu viastore v Metabo, průmyslová výroba, reference, rozmístění stohovacího jeřábu

S úspěchem: Dnes Metabo dosahuje až k bodu obratu 500 milionů Euro – a sklad stále bezchybně zásobuje divizi montáže součástmi a surovinami. Přesto již nebyla tato spolehlivost po 24 letech dokonalá, jak vysvětluje vedoucí logistiky hlavního závodu, Dennis Bosch: „V roce 2005 jsme sice modernizovali počítač toku materiálu, ale s dalšími lety přibývalo poruch, i když jejich počet ještě nepřekročil obvyklou míru.“ Metabo chtěla zabránit riziku odstávky, neboť sklad musí být k dispozici neustále – produkce u výroby nástrojů je strukturována tak, že nejpozději po čtyřech hodinách musí být na místě instalace doplněna zásoba. „A viastore nám pravidelně připomínala, že zastaralé komponenty v našem zařízení jsou právě pro tuto dostupnost rizikem“, vysvětluje Bosch.

Analýza zařízení jako základ

Nakonec v roce 2018 padlo rozhodnutí zvýšit disponibilitu a spolehlivou funkčnost skladu a zajistit ji do dalších let. „Za tím účelem viastore provedla obsáhlou analýzu celého zařízení“, říká Dennis Bosch. Lars Breuer, zástupce vedoucího oddělení pro retrofit u viastore, vysvětluje: „Analýza je nanejvýš důležitá, právě proto, že logistická zařízení jsou čím dál tím komplexnější.“ Odborníci na modernizaci zkoumají stav každé komponenty a každé součásti skladového systému. Taková analýza může trvat až tři týdny – ale ta námaha se vyplatí. Provozovatel totiž obdrží výsledek ve formě grafického přehledu, který posuzuje každou součást z hlediska potřeby její modernizace a zobrazuje její stav pomocí semaforu. Když svítí „zelená“, není potřeba nic vylepšovat, „žlutá“ znamená, že je třeba situaci hlídat, a „červená“ vyžaduje co nejrychlejší opatření. „S takovou analýzou velmi jasně vyhodnotíme rizika a můžeme odvodit potřebné akce. Navíc vypracujeme návrhy na reorganizaci, protože procesy našich zákazníků se v průběhu let často mění“, objasňuje Breuer.

Červená na semaforu

„U nás se sotva našel nějaký semafor, který by svítil zeleně“, vzpomíná Dennis Bosch. Lars Breuer to upřesňuje: „Byla celá řada komponent, které už prostě nebyly dodávány. Zrovna pro staré řídicí jednotky S5 v přepravní technice a v regálových zakladačích už nebyly k dispozici žádné náhradní díly.“ Hlavně ale byl zastaralý hardware IT. Ten mimo jiné sázel při komunikaci s přepravní technikou ještě na starý sběrnicový systém Sinec L2 FMS, pro který už mezitím ale nebyla žádná karta rozhraní. „Kyberútok v roce 2017 nám přitom dlouhodobě otevřel oči“, připomíná Dennis Bosch. Virus Petya tehdy napadl víc než 1000 pracovních počítačů a 350 serverů u Metabo a způsobil několikadenní přerušení výroby a dodávek. Všechny postižené systémy musely být kompletně přenastaveny – karty rozhraní, které už nebyly k dispozici, se daly jen taktak ještě nějak uspořádat. „To nám znovu jasně ozřejmilo, co to znamená disponibilita“, zdůrazňuje Bosch.

Exaktní příprava podle detailního strategického plánu

viastore Lagermodernisierung bei metabo, Industrielle Fertigung

Na základě analýzy zařízení se podnik rozhodl, že nebude modernizovat jen samostatné komponenty, nýbrž provede kompletní a celkový retrofit. „Přípravné práce, které k tomu byly třeba, nebyly jednoduché“, vzpomíná Dennis Bosch. „Museli jsme totiž položky, které byly během modernizace zapotřebí k výrobě, vyzvednout ze skladu a uložit je na nějakém jiném místě v závodě – do extra zřízeného stanu, ale také přímo do jednotlivých oddělení.“ Aby to Metabo mohla naplánovat, definovala viastore pomocí analýzy zařízení zároveň i časový rámec, který bude podnik na retrofit potřebovat. Ve strategickém plánu bylo detailně stanoveno, jaké práce a kdy se budou provádět. „Tak jsme přesně věděli, kdy a na jak dlouho bude zařízení stát“, vysvětluje Bosch. „Navíc jsme mohli říct, které položky ze skladu musíme uložit externě a kolik jich bude, a kdy co máme dělat.“ To pomohlo i při dohodách se všemi ostatními účastníky v podniku, například s odděleními, kde jsme museli vytvořit místo pro dočasné uskladnění potřebných dílů. „Působivé bylo, že viastore dodržela strategický plán na téměř 100 procent“, pochvaluje si Dennis Bosch.

Obsáhlá modernizace za tři týdny

Během tří týdnů před Velikonocemi roku 2019 bylo logistické zařízení od základu zmodernizováno: Staré řídicí jednotky S5 byly nahrazeny moderními S7, posunovací vozík – který spojuje vyskladňovací uličky regálových zakladačů (RGZ) s kompletovacími stanicemi – dostal nový pohon. Zmodernizována byla i ovládání a pohony tří protipožárních vrat, která pro případ požáru oddělují oblast regálů od přední zóny a ostatní haly. „Zde bylo nainstalováno vlastní ovládání výrobce, které už také bylo mezitím staženo z oběhu“, vysvětluje Gregor Rentschler, který byl jako projektový manažer viastore odpovědný za retrofit na místě. „S novými ovládacími jednotkami jsme realizovali řízení pro volnou jízdu včetně nouzového napájení proudem – tím je zajištěno, že v případě požáru bude vyprázdněna přepravní trasa u požárních vrat a vrata se budou moci bezpečně zavřít.“ To je aspekt, který je dnes vyžadován v pojištěních proti požáru.

Také počítač toku materiálu byl překoncipován: Už není proveden jako hardware, nýbrž běží na virtuálním serveru, který se nachází na velkém počítači a je odpovídajícím způsobem zabezpečený. Vizualizace byla také aktualizována. Regálové zakladače a přepravní technika byly modernizovány na aktuální sběrnicový systém. Ovládání S7 přepravní techniky je nakonec napojeno přes ethernet na nadřazené systémy, takže odteď je možná dálková údržba zařízení až do každé jednotlivé komponenty.

Výměna RGZ přinesla zvýšení výkonu o 30 procent

viastore Modernisierung bei Metabo, modernizace skladu viastore v Metabo, průmyslová výroba, reference, zavedení nového skladovacího a vyhledávacího stroje

Nejúžasnějším opatřením byla výměna starých regálových zakladačů. „Věděli jsme, že náš posunovací vozík má ještě výkonové rezervy“, říká Dennis Bosch. „Proto jsme v rámci modernizace chtěli zároveň zvýšit i výkon RGZ.“ Firma viastore nato propočítala, jaký přínos co do výkonu by přineslo nahrazení RGZ aktuálními modely ve srovnání s pouhou modernizací starých přístrojů – a jaké by přitom byly vícenáklady. „S kompletně novými, dynamičtějšími RGZ jsme docílili zvýšení výkonu o 30 procent“, líčí Lars Breuer. Takže rozhodnutí bylo snadné. Oba staré přístroje včetně pojezdových kolejnic byly vyzvednuty dvěma prostupy ve střeše a stejnou cestou byly dovnitř dopraveny nové RGZ.

Fungující týmová práce

Podniková jednotka požární ochrany se postarala o zajištění na střeše a kromě toho pomohla s dopravou sloupů dovnitř a ven. „Tato společná podpora projektu s pracovníky Metabo učinila tu práci zcela výjimečnou“, zdůrazňuje Gregor Rentschler. Známkou této dobré součinnosti je v neposlední řadě i vlastnoručně upečený koláč, který Dennis Bosch přinesl na staveniště. „Starali se o nás špičkově“, podotýká Gregor Rentschler s úsměvem, a znovu zdůrazňuje: „Je důležité, aby při takových akcích fungovala spolupráce našich odborníků s pracovníky zákazníka.“ Dennis Bosch potvrzuje, „že tým byl klíčem k tomu, aby bylo možné celý projekt realizovat tak úspěšně.“ Je pro něho proto důležité, aby byli členové jeho ústředního týmu z Metabo uvedeni jednotlivě: „Smekám před Uwe Hennigem, Mike Kießigem, Steffenem Killerem, Martinem Lehrem, Tobiasem Fuchsem, Kevinem Rebelo a před celým logistickým oddělením. Všichni odvedli mimořádný výkon. Také ostatní kolegové z divizí, které byly zapojeny do přípravných a dokončovacích prací, odvedli vynikající výkon. Prostě špičková týmová práce.“

Výkonový posun pro sklad

I když je modernizované zařízení v provozu teprve pár měsíců, již teď jsou patrné úspěchy: „Ještě je příliš brzy na uvádění konkrétních čísel“, podotýká Dennis Bosch. „Ale vycházím z toho, že nárůst výkonu se ustálí v přislíbené oblasti dvoumístných čísel. Kolegové ve skladu již konstatovali, že zařízení běží rychleji. Nejenže je zboží rychleji venku, také datové záznamy jsou nyní k dispozici rychlostí blesku.“ Přes dálkovou údržbu se dají jakékoli události promptně vyřídit online. Navíc klesne spotřeba energie, protože v nových RGZ je propojení meziobvodu, které zajišťuje interní energetické vyrovnávání motorických i generátorických zatížení. „Celý projekt retrofitu proběhl velmi dobře“, uzavírá Dennis Bosch spokojeně. Podnikům, které zamýšlejí modernizaci svého zařízení, doporučuje, aby „věnovaly dostatek času přípravnému plánování – to není radno podceňovat. Spolehlivou základnou pro to jsou analýza zařízení a detailní strategický plán od viastore.“

modernizace skladu viastore v Metabo, průmyslová výroba, reference, rozmístění stohovacího jeřábu
viastore modernizace skladu v Metabo, průmyslová výroba, reference, starý skladovací a vyhledávací stroj
viastore  modernizace skladu Metabo, průmyslová výroba, reference, vkládání skladovacích a vyhledávacích strojů
viastore modernizace skladu v obchodě Metabo, průmyslová výroba, reference, projektoví manažeři v diskusi
modernizace skladu viastore v Metabo, průmyslová výroba, reference, rozmístění stohovacího jeřábu
modernizace skladu viastore v Metabo, průmyslová výroba, reference, výměna starých skladovacích a vyhledávacích strojů
viastore Modernisierung bei Metabo, Industrielle Fertigung, Referenz, Einbringung neues Regalbediengerät
viastore Rezidenční servis nu metabo, Zpracovatelský průmysl
Modernizace skladu viastore v metabo, Zpracovatelský průmysl

Máte nějaké dotazy nebo hledáte další informace?

Kontakty
Napište nám nebo zavolejte
Kontaktní formulář
Přímý kontakt

Osobní údaje, které jste poskytli, zpracováváme výhradně za účelem zodpovězení Vaší žádosti a jejího zpracování, odstraníme, jakmile přestane platit účel shromažďování a nevztahuje se žádný další právní základ. Další informace o zacházení s osobními údaji najdete zde.