Sklad v mrazírně společnosti viastore v Myronivsky Hliboproduct, Potravinářský průmysl

Vyšší energetickoá účinnost a spolehlivost procesu díky Automatizovanému mrazírenskému skladu

Do you want to change your region to North America?

Close Enter North American Website

Výhody

  • Energeticky efektivní skladování prostřednictvím automatizace
  • Snažší práce pro zaměstnance
  • Transparentní procesy díky moderní WMS
  • Chladicí řetězec bez prostojů pro trvale vysokou kvalitu

Proč si společnost vybrala nový mrazírenský sklad?

Sklad v mrazírně společnosti viastore v Myronivsky Hliboproduct, Potravinářský průmysl

Myronivsky Hliboproduct (MHP) se sídlem v Kyjevě je jedním z předních dodavatelů drůbežích produktů na Ukrajině a má rozsáhlou síť farem, zpracovatelských závodů a distribučních center.

Vzhledem k silnému růstu (vývoz do SNS, Středního východu, Střední Asie a Afriky) a plánovanému rozvoji západoevropských trhů se společnost rozhodla postavit nový automatizovaný mrazírenský sklad. To by mělo uspokojit evropské požadavky na nepřetržitý chladicí řetězec s vysokou energetickou účinností a tím i nízkými provozními náklady. V nové budově se tedy společnost MHP rozhodla vybudovat automatizovaný sklad, protože využívá dostupný prostor mnohem efektivněji než sklad provozovaný ručně.

 

Co zahrnuje automatické zmrazování?

Úkolem nové budovy bylo kombinovat zpracování, skladování a přepravu potravin. Nový hluboce zamrazený sklad se třemi uličkami o rozloze 68 x 55 metrů a výsce 20 metrů má prostor pro 20 300 palet. Uskladnění a vyzvednutí jsou prováděny třemi zakladači (RBG), které jsou vybaveny skladovacím vozíkem, který ukládá palety do hloubky 9 palet.

Po zpracování je kuře rychle zmrazeno, zabaleno do krabic a uloženo na paletách nebo přivedeno do distribučního střediska k expedici a naloženo do nákladních vozidel. Systém správy skladu (WMS) viadat řídí a kontroluje celé procesy zcela automaticky - a současně sleduje teplotu a datum exspirace jednotlivých palet.

  • Poradenství, návrh a uvedení do provozu automatického skladu
  • Skladování 20 300 palet s hloubkou 9 palet v regálu (-18 ° C)
  • Správa a řízení skladu pomocí WMS viadat
  • Vybavování zboží podle principu goods-to-person.

Jak může společnost těžit z nového mrazírenského skladu?

Ukládáním palet do hloubky několika palet lze výrazně ušetřit skladovací prostor. Vzhledem k vysoké hustotě skladování zabírá sklad méně místa, a je proto obzvláště energeticky efektivní. Protože většina chladu je ztracena střechou - a čím menší je skladovací prostor, tím menší je střecha. Ve srovnání s konvenčním mrazírenským skladem spotřebuje MHP přibližně o 30 procent méně energie.

WMS viadat zaručuje efektivní tok zboží čímž podporuje zachování nepřetržitého chladícího řetězce. Sleduje teplotu a data spotřeby u jednotlivých palet, aby byla zajištěna trvale vysoká kvalita produktu. Každou paletu lze kdykoli identifikovat a sledovat. Tím je zajištěno, že každý produkt je na správném místě ve správný čas - od příchodu zboží po skladování a vyskladnění až po expedici.

V ručně řízených skladech dochází opakovaně k chybám: Někdy se stane, že se výrobek zapomene v regálu, někdy se špatně načtou údaje z BBD, někdy se paleta ocitne na špatném místě. S viadatem jsou tyto problémy minulostí.

Sergei Ivanov, MHP
Manažer designu a plánování

Další odkazy

Objevte naše řešení pro vaše odvětví

Máte nějaké dotazy nebo hledáte další informace?

Kontakty
Napište nám nebo zavolejte
Kontaktní formulář
Přímý kontakt

Osobní údaje, které jste poskytli, zpracováváme výhradně za účelem zodpovězení Vaší žádosti a jejího zpracování, odstraníme, jakmile přestane platit účel shromažďování a nevztahuje se žádný další právní základ. Další informace o zacházení s osobními údaji najdete zde.